Το προσωπικό coaching θα διεξαχθεί στην αίθουσα MC 3 στον χώρο «Ν. Σκαλκώτας» του Μεγάρου- Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών. Θα είναι εστιασμένο και προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες κάθε υποψηφίου και ο coach θα συμβάλει και θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να βελτιωθεί, να αναπτυχθεί, να μάθει πώς να πετύχει τους στόχους του και να διαχειριστεί προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις. Η προεγγραφή είναι απαραίτητη.

 

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΩΡΕΣ COACH
11:00 - 11:30

Νίκη Ανάντι Κουλούρη - Systemic Coach, Corporate Trainer, Leadership & Creativity Development Facilitator, Enneagram Practitioner, Speaker

11:30 - 12:00

Νίκη Ανάντι Κουλούρη - Systemic Coach, Corporate Trainer, Leadership & Creativity Development Facilitator, Enneagram Practitioner, Speaker 

12:00 - 12:30  
12:30 - 13:00

Νίκη Ανάντι Κουλούρη - Systemic Coach. Corporate Trainer, Leadership & Creativity Development Facilitator, Enneagram Practitioner, Speaker

13:00 - 13:30

Νίκη Ανάντι Κουλούρη - Systemic Coach, Corporate Trainer, Leadership & Creativity Development Facilitator, Enneagram Practitioner, Speaker 

Μαρία Γεωργαλά - Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, DEA Επικοινωνίας & Πληροφορίας, GCDF, Career design

13:30 - 14:00

Μαρία Γεωργαλά - Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, DEA Επικοινωνίας & Πληροφορίας, GCDF, Career design

14:00 - 14:30

Νίκη Ανάντι Κουλούρη - Systemic Coach, Corporate Trainer, Leadership & Creativity Development Facilitator, Enneagram Practitioner, Speaker

Μαρία Παπάζογλου - Πιστοποιημένη Coach, Ιδρύτρια του www.mentorascoach.com, Εκπαιδεύτρια, Επαγγελματίας ΝLP

14:30 - 15:00

Νίκη Ανάντι Κουλούρη - Systemic Coach, Corporate Trainer, Leadership & Creativity Development Facilitator, Enneagram Practitioner, Speaker

Μαρία Παπάζογλου - Πιστοποιημένη Coach, Ιδρύτρια του www.mentorascoach.com, Εκπαιδεύτρια, Επαγγελματίας ΝLP

15:00 - 15:30

Μαρία Παπάζογλου - Πιστοποιημένη Coach, Ιδρύτρια του www.mentorascoach.com, Εκπαιδεύτρια, Επαγγελματίας ΝLP

Βιολέττα Ψωφάκη - ACC, CPC Life & Transformational Coach, NLP Certified Practitioner, Author & Public Speaker

15:30 - 16:00

Βιολέττα Ψωφάκη - ACC, CPC Life & Transformational Coach, NLP Certified Practitioner, Author & Public Speaker

16:00 - 16:30

Μαρία Παπάζογλου - Πιστοποιημένη Coach, Ιδρύτρια του www.mentorascoach.com, Εκπαιδεύτρια, Επαγγελματίας ΝLP

16:30 - 17:00

Μαρία Παπάζογλου - Πιστοποιημένη Coach, Ιδρύτρια του www.mentorascoach.com, Εκπαιδεύτρια, Επαγγελματίας ΝLP

17:00 - 17:30

Δώρα Φούντα - Κοινωνιολόγος, Executive & Career Coach, Μέντορας e-learning EKΠΑ & Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

17:30 - 18:00

Δώρα Φούντα - Κοινωνιολόγος, Executive & Career Coach, Μέντορας e-learning EKΠΑ & Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

18:00 - 18:30

Δώρα Φούντα - Κοινωνιολόγος, Executive & Career Coach, Μέντορας e-learning EKΠΑ & Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

18:30 - 19:00

Δώρα Φούντα - Κοινωνιολόγος, Executive & Career Coach, Μέντορας e-learning EKΠΑ & Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

  

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

ΩΡΕΣ COACH
11:00 - 11:30

Νέλλη Μπέλκη - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτικός, Μέντορας

11:30 - 12:00

Νέλλη Μπέλκη - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτικός, Μέντορας

Πόπη Δημητροπούλου, ACC,CPC Coaching for Success

12:00 - 12:30

Γιάννης Γεωργακόπουλος - Executive, Business & Life Coach

Βαλεντίνα Κόρδη - High Performance & Mindset Coach for Entrepreneurs, Executives & Teams

Φωτεινή Δημίου - Σύμβουλος, Life & Business Coach, Mentor

Νέλη Μπέλκη - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτικός, Μέντορας 

Δώρα Φούντα - Κοινωνιολόγος, Executive & Career Coach, Μέντορας e-learning EKΠΑ & Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πόπη Δημητροπούλου, ACC,CPC Coaching for Success

12:30 - 13:00

Γιάννης Γεωργακόπουλος - Executive, Business & Life Coach

Βαλεντίνα Κόρδη - High Performance & Mindset Coach for Entrepreneurs, Executives & Teams

Φωτεινή Δημίου - Σύμβουλος, Life & Business Coach, Mentor

Νέλη Μπέλκη - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτικός, Μέντορας

Δώρα Φούντα - Κοινωνιολόγος, Executive & Career Coach, Μέντορας e-learning EKΠΑ & Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πόπη Δημητροπούλου, ACC,CPC Coaching for Success

13:00 - 13:30

Γιάννης Γεωργακόπουλος - Executive, Business & Life Coach

Μαρία Γεωργαλά - Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, DEA Επικοινωνίας & Πληροφορίας, GCDF, Career design

Βαλεντίνα Κόρδη - High Performance & Mindset Coach for Entrepreneurs, Executives & Teams

Ελένη Φιλιππή - Certified Life & Business Coach, HR Consultant, Trainer

Δώρα Φούντα - Κοινωνιολόγος, Executive & Career Coach, Μέντορας e-learning EKΠΑ & Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

13:30 - 14:00

Γιάννης Γεωργακόπουλος - Executive, Business & Life Coach

Μαρία Γεωργαλά - Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, DEA Επικοινωνίας & Πληροφορίας, GCDF, Career design

Βαλεντίνα Κόρδη - High Performance & Mindset Coach for Entrepreneurs, Executives & Teams

Φωτεινή Δημίου - Σύμβουλος, Life & Business Coach, Mentor

Ελένη Φιλιππή - Certified Life & Business Coach, HR Consultant, Trainer

Δώρα Φούντα - Κοινωνιολόγος, Executive & Career Coach, Μέντορας e-learning EKΠΑ & Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

14:00 - 14:30

Βαλεντίνα Κόρδη - High Performance & Mindset Coach for Entrepreneurs, Executives & Teams

Ελένη Φιλιππή - Certified Life & Business Coach, HR Consultant, Trainer

14:30 - 15:00

Νταϊάνα Αλεξάκη - Social Media Copywriter & Account Manager

Βαλεντίνα Κόρδη - High Performance & Mindset Coach for Entrepreneurs, Executives & Teams

Ελένη Φιλιππή - Certified Life & Business Coach, HR Consultant, Trainer

15:00 - 15:30

Βαλεντίνα Κόρδη - High Performance & Mindset Coach for Entrepreneurs, Executives & Teams

Γιώργος Παπατριανταφύλλου - Επικοινωνιολόγος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων MEV Founder

15:30 - 16:00

Βαλεντίνα Κόρδη - High Performance & Mindset Coach for Entrepreneurs, Executives & Teams

Γιώργος Παπατριανταφύλλου - Επικοινωνιολόγος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων MEV Founder

16:00 - 16:30

Κωνσταντίνα Παντούλια - Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

Γιώργος Παπατριανταφύλλου - Επικοινωνιολόγος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων MEV Founder

16:30 - 17:00

Κωνσταντίνα Παντούλια - Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

Γιώργος Παπατριανταφύλλου - Επικοινωνιολόγος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων MEV Founder

17:00 - 17:30

Κωνσταντίνα Παντούλια - Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

17:30 - 18:00

Κωνσταντίνα Παντούλια - Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

18:00 - 18:30

Κωνσταντίνα Παντούλια - Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

18:30 - 19:00

Κωνσταντίνα Παντούλια - Career & Executive Coach, BSc, MSc, UGROW

  

Athens #JobFestival 2017

Η Δράση
Ο Σκοπός
Ο Στόχος
Γιατί να συμμετάσχω
Σε ποιούς απευθύνεται
Περιεχόμενο
Διοργανωτής
Πρόγραμμα
Workshop αναζήτησης εργασίας
Workshop ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
Προσωπικό Coaching
LinkedIn
Online Gamification
Dress Code
Toi&Moi
Oxford Company
Business Photoshooting
Φόρμα Συμμετοχής Επισκέπτη
Φόρμα Συμμετοχής στις Συνεντεύξεις
Εταιρική Συμμετοχή
Πακέτα Συμμετοχής για Εταιρίες
Γιατί να γίνω Χορηγός
Προτάσεις Χορηγίας
Υποστηρικτής
Χορηγός
Μεγάλος Χορηγός
Αποκλειστικός Χορηγός
Χορηγοί
Αιγίδες
Χορηγοί Επικοινωνίας
Λίστα Εταιριών
Εισηγητές workshop
Εισηγητές αναζήτησης εργασίας
Αλαμπάση Θένια
Αλεξάκη Νταϊάνα
Γιαννακοπούλου Βάσια
Ζαρωτιάδου Μαρία
Κασδαγλή Στέλλα
Λελεδάκης Παναγιώτης
Παντούλια Κωνσταντίνα
Παπατριανταφύλλου Γιώργος
Πατσέλης Νίκος
Σωτηρίου Ναταλία
Τρανού Ιωάννα
Τσουμάνης Παναγιώτης
Εισηγητές ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
Γάκη Ερμίνα
Γεωργαλά Μαρία
Γεωργαντά Χρυσάνθη
Γιαχαλή Ελίνα
Λαβντάρη Ντενίσα
Μπακόπουλος Νίκος
Μπέλκη Νέλλη
Νικολαΐδου Ειρήνη
Παπάζογλου Μαρία
Σταυρινάκη Εύα
Φιλιππή Ελένη
Ψωματάκη Ιωάννα
Ψωφάκη Βιολέττα
Coach
Αλεξάκη Νταϊάνα
Ανάντι Κουλούρη Νίκη
Γεωργακόπουλος Γιάννης
Γεωργαλά Μαρία
Δημητροπούλου Πόπη
Δημίου Φωτεινή
Κόρδη Βαλεντίνα
Μπέλκη Νέλλη
Παντούλια Κωνσταντίνα
Παπάζογλου Μαρία
Παπατριανταφύλλου Γιώργος
Φιλιππή Ελένη
Φούντα Δώρα
Ψωφάκη Βιολέττα
Τοποθεσία

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie.