fbpx

geplogolast

GEP

Η GEP ιδρύθηκε το 2000 από ειδικούς επιστήμονες στην επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια και είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας Eργασίας (ΥΑΕ) στην Ελλάδα. Διαθέτοντας το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφάλειας, με εμπειρία και τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών Ελέγχων υψηλού επιπέδου, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στην γκάμα των υπηρεσιών της εταιρείας, εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι εκπαιδεύσεις από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές που μεταδίδουν όλη την απαραίτητη γνώση στις Πρώτες Βοήθειες, στην Πυρασφάλεια, στην Ασφάλεια Εγκαταστάσεων και Μηχανημάτων και σε ένα ευρύ κύκλο θεμάτων σχετικό με την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον κ.α.

Εκπαιδευτική πρωτοπορία της GEP είναι τα e-learning προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, που δίνουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (http://www.hsetraining.gr).

Η εταιρεία καλύπτει σήμερα με τις υπηρεσίες της περισσότερους από 250.000 εργαζομένους, σε 2.000 επιχειρήσεις όλων των κλάδων, σε 12.500 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.

Σταθμός στην αναπτυξιακή πορεία της GEP ήταν η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανάθεση μετά από διαγωνισμό, του έργου της υλοποίησης των ελέγχων Υγείας & Ασφάλειας στα κτίρια των αντιπροσωπειών της, σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από άλλο διαγωνισμό οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε περισσότερες αντιπροσωπείες της ΕΕ, και με άλλο διαγωνισμό σε εγκαταστάσεις στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Τέλος, ένας ακόμη Ευρωπαΐκός Οργανισμός γιά την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία (EU-OSHA) επέλεξε τη GEP γιά να αναπτύξει τρία ψηφιακά εργαλεία γιά την Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.

Η GEP είναι ο πρώτος πιστοποιημένος πάροχος εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρότυπο Basic Safety Training του Global Wind Organization (GWO) για τα αιολικά πάρκα, καλύπτοντας την Ελλάδα, την Κύπρο, τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Η στόχευση και η επικράτηση της εταιρείας τόσο σε κλάδους με υψηλή επικινδυνότητα (π.χ. διυλιστήρια, χαλυβουργεία, χημικά, κ.α.) αλλά και στον κατασκευαστικό (αυτοκινητόδρομοι, υποδομές) και στον ενεργειακό κλάδο (αγωγοί αερίου, παραγωγή, κλπ) όσο και στο χώρο των υπηρεσιών και του εμπορίου (αεροδρόμια, Τράπεζες, μεγάλες αλυσίδες λιανικής κλπ) κατοχυρώνει και προβάλλει την GEP ως ένα συνεργάτη απολύτως έμπειρο γιά την παροχή πλήρους και υψηλού επιπέδου κάλυψης, σε κάθε νέα συνεργασία.

Η μακρόχρονη οικονομική κρίση στη χώρα μας έχει δημιουργήσει σημαντικούς ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στους χώρους εργασίας. Η GEP εντοπίζοντας έγκαιρα την ανάγκη αντιμετώπισης τους προχώρησε στη συμμετοχή της και στρατηγική συνεργασία με την Hellas EAP συμπληρώνοντας  τις υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας με τις υπηρεσίες ΕΑP (Employee Assistance Programs) για την καλύτερη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών θεμάτων στους εργαζόμενους. Οι υπηρεσίες αυτές είναι απολύτως ανθρωποκεντρικές και συνδέονται με την εταιρική υπευθυνότητα.

Η ίδια ανθρωποκεντρική προσέγγιση ακολουθείται και για τις εκπαιδεύσεις που παρέχει η  GEP και αποτελούν ένα σημαντικό τομέα της δραστηριότητας της.  Οι εκπαιδεύσεις Υ&Α μπορεί είναι υποχρεωτικές από το νόμο, η GEP όμως στοχεύει μέσω της εκπαίδευσης να ενισχύει και την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων με επίκεντρο την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Δίνει έτσι στους εργαζόμενους τα κατάλληλα εφόδια ώστε να δράσουν με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση την στιγμή που τυχόν θα χρειαστεί και να σώσουν την δική τους και άλλες ζωές.

Τέλος, η GEP διακρίνεται στην εκπόνηση Μελετών και Προγραμμάτων εφαρμογής Ασφάλειας και Υγείας για τους πελάτες της αλλά και σε μιά μεγάλη έκταση θεμάτων που εφάπτονται σε αυτά, όπως την Πιστοποίηση Ποιότητας, Συστήματα Διοίκησης, Περιβαλλοντικές Μελέτες κ.α.

 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  1. Νοσηλευτές/νοσηλεύτριες
  2. Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων που θα αναλάβουν το ρόλο του Τεχνικού Ασφαλείας
  3. Υπάλληλοι γραφείου για την θέση του Customer services coordinator

 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ


 x 
Το καλάθι σας είναι άδειο.